Sammen med våre samarbeidspartnere ønsker vi å realisere din idé

Interiørarkitekt

NiARK

 

 • Mulighets studier /konseptutvikling
 • Interiørprosjektering
 • 3D visualiseringer

 

INGENIØR

Tangen ingeniør og arkitektkontor as

 

 • Kommunaltekniske anlegg (veier og VA-anlegg)
 • Overvannshåndtering
 • Byggeledelse og søknadsprosess

 

 

ENERGIRÅDGIVER

Optihus

 

 • Energirådgivning
 • Bygningsfysikk
 • Enøk

LANDSKAPSARKITEKT

BarBakke landskapsarkitekter as

 

 • Landskapsarkitektur
 • Mulighetstudie
 • Bolig, næring og institusjoner

 

Vi kan realisere din idé fra skisse til ferdig bygg

 

Følg oss på Facebook eller Instagram