Solid arkitektur som en bærekraftig opplevelse

Arkitekturprosjektering

 • Analyse
 • Konsept
 • Skisse
 • Prosjektering
 • Søknad
 • Digital 3D modell
 • Visualiseringer

Regulering

 • Tomteanalyse
 • Anbefalinger for eiendomsutvikling
 • Programmering
 • Byggeprogram
 • Konsept skisse med visualiseringer
 • Planinnspill
 • Detaljregulering

Detaljprosjektering

 • Detaljprosjektering
 • Oppmåling / Opptegning

 

 

Nettsider – salg og informasjon

Salgsmaterialer

Dronebilder

 

 

 

KOMPETANSE

Alle våre arkitekter har en formell arkitektutdanning.

 

Det er viktig for oss at alle ansatte har en grunnleggende interesse for faget.

 

Vi legger vekt på at staben er faglig oppdatert med kurs, studiereiser og deltagelse i faglige fora.

 

 

SAMARBEID

Sammen med våre SAMARBEIDSPARTNERE ønsker vi å realisere din idé fra skisse til ferdig bygg.

 

KMS samarbeider tett med entreprenører for å oppnå best mulig resultat for kunden.

 

MÅLSETTING 

KMS Arkitekter AS fokuserer på utvikling og nytenkning. 

Vi arbeider med et bredt spekter av oppgaver – fra enebolig til store boligkompleks, kultur, industri og undervisningsbygg, regulering av båthavn, kaianlegg og campingområder.

 

KMS har stabil økonomisk situasjon og er kontor med stor tyngde i Vestfold.

Gasellebedrift 2019

Kontoret har sentral godkjennelse på følgende områder:

 • Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, Tiltaksklasse 3
 • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, Tiltaksklasse 3
 • Se Godkjenningsbevis