1

BAKKEMYRA

ÅSGÅRDSTRAND

icon

Prosjekt

Boligformål

icon

Byggeår

fra 2020

icon

Tiltakshaver

Privat

icon

Status

Planinitiativ

icon

Størrelse

-

icon

Boenheter

-

Skisse

Regulering

3D visualiseringer

Planforslag for Bakkemyra skal tilrettelegge for ny boligbebyggelse ved eksisterende idrettsanlegg i Åsgårdstrand. Konseptet legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse fordelt på ulike boligtyper rettet mot nyetablerte småbarnsfamilier.