1

BIBLIOTEK

Holmestrand

icon

Prosjekt

Bilbliotek med leiligheter

icon

Byggeår

2017

icon

Tiltakshaver

Holmestrand Kommune / Holmestrand Utvikling AS

icon

Status

Ferdig bygd

icon

Størrelse

2800 m²

icon

Boenheter

Skisse

Prosjektering

Søknad

Detaljprosjektering

Visualiseringer

Oppgave: Oppføring av Holmestrands nye biblioteket (1. og 2. etg 1011 m2) med leiligheter (3.,4.,5. etg, kjeller og takterrasse 1746 m2).

Den geografiske beliggende mellom den attraktive promenaden ved havnen på den ene side og Langgata, med sin økonomiske tyngde og hoved kommunikasjonsvei i Holmestrand på den andre siden.

I dag og i framtiden vil dette veikrysset være en sentral del av byens daglige liv. Plassen er i dag et bindeledd mellom havneområdet med sin flotte promenade og øvrige Langgata og videre opp mot Jernbanegata.

Publikum som kommer både langs sjøkanten / promenaden eller fra Langgata vil oppleve plassen og det nye biblioteket som et attraktivt møtested og et vesentlig kommunikasjonsknutepunkt. En slik sentral betydning gir byen mange kulturelle muligheter. Plassen med scenen som vender seg mot sjøkanten kan nyttes for mange musikalske eller teatralske aktiviteter. Kafeen i 1. etasje av biblioteket gir mulighet for uteservering og inviterer til en hvilepause. Her blir det også tydelig at glassfasaden som strekker seg fra hele Dr. Graarudsplass til deler av Langgata ønsker en direkte kommunikasjon mellom uteliv og inneliv. Slik ønsker arkitekten at bygget skal fungere i byrommet.

Mediale og kommunikasjonsegenskaper for kulturelle aktiviteter finner sin naturlige plass i og utenfor bygget og ved denne plasseringen i nedre del av Holmestrand. Derfor er det viktig å understreke at byggets utforming og interne funksjoner går langt utover en vanlig biblioteksfunksjon. Bygget forstår seg som et kommunikasjonselement i det urbane rom. Bygget skaper dermed kontakt mellom ute og inne, mellom sjø og by, mellom gammelt og nytt. Det gir mulighet for kreativitet og samtidig holder fast i et tradisjonelt litteraturbibliotek.

Bygningskroppen er oppbygd slik at glassoverflaten trekkes helt ned til gateplan. Den lette glassfasaden finner sin avslutning mot 2 leilighetsetasjene. Som tidligere nevnt er glass et materiale som står for åpenhet og transparens og vil derfor naturligvis gi mulighet for kommunikasjon med byen og publikum. Sjøen og plassen vil være synlig fra innsiden. Glassoverflaten vender seg mot nord og er dermed ikke utsatt for intensiv solstråling. Det nye uterom vil finne sin naturlig utvidelse og følbare forlengelse innenfor biblioteket. Det klassiske ute- og inneskillet av rommene er ydmyke. Grensene mellom ute og inne begynner å flyte og den urbane opplevelsen for mennesker finner sin naturlige forbindelse i det store rom av biblioteket. En følbar forlengelse av plassen foran biblioteket. Dette vil være merkbart positiv for den direkte kontakt mellom fasadefronten på gatenivå og fortauet. Leilighetsetasjene strekker seg som en ramme rundt glassfronten og avslutter biblioteket. Den inviterende karakter av arkitekturen blir dermed understreket. Hovedfokus er på biblioteket og selv om balkonger til leilighetene vender mot plassen virker disse ikke generende for publikum. Tvert imot virker balkongene som et urbant positivt element. En mer vennlig, naturlig form i bybildet, enn de sterile fasadefrontene av kontoretasjene, som har mer industriell enn urban karakter. Innsyn til balkongene er begrenset via frostet glass.

Den bevisste avtrapping trekker mønehøyden ned mot Langgata og Dr. Graaruds plass. Intensjonen er å forholde seg til den eksisterende lavere bebyggelse. Konstruksjonen er tenkt med inne synlige søyler. Synligheten understreker den transparente effekten som er ønsket. Bygget skal framstå som innbydende og vennlig.

Et naturlig sted for unge og eldre i sentrum av Holmestrand.