1

DRONNINGENSGATE 17-25

Konkurranse, Larvik

icon

Prosjekt

Bolig

icon

Byggeår

Konkurranse 2018

icon

Tiltakshaver

Inter Eiendom AS

icon

Status

Konkurranse

icon

Størrelse

6094 m² / 7020 m²

icon

Boenheter

85 / 98

Skisse

Konsept

Visualiseringer

Konkurranse

Design konkurranse for kvartalsutbygging i Larvik, hvor to alternativer er presentert.

Forslaget, som består av alt. 1 med hhv. 85 boenheter og alt. 2 med 98 boenheter, indikerer en naturlig forlengelse langs Dronningensgate og kirkegården med en inndeling som abstraherer den opprinnelige kvartalsinndelingen med betydelig høyere fortetning.

Frirommene mellom bygningskroppene bevarer siktakser fra Dronningensgate til kirkegården, og skaper betydelig bedre solforhold for de enkelte leilighetene, samt ivaretar de eksisterende hagemiljøene, og gir en inndeling tilsvarende tidligere villabebyggelse.

På den måten føyes de nye bygningene inn i det eksisterende bomiljøet på en hensynsfull måte, og tar vare på de minner som ligger på tomten. Arkitekturen retter seg mot den klassiske moderne bygningsstilen som preger flere av Sandefjords bygninger.