1

ELDREBOLIGER – KONSEPT

SANDEFJORD

icon

Prosjekt

ELDREBOLIGER

icon

Byggeår

(2018)

icon

Tiltakshaver

Privat

icon

Status

Mulighetsstudie

icon

Størrelse

icon

Boenheter

Mulighetsstudie

Skisse

Konsept

Visualiseringer

Konseptutvikling av fremtidens eldreboliger. Mulighetsstudie – utvikling av næringstomt i Sandefjord. Design og utarbeidelse av konseptskisse med 3D visualiseringer.