1

GOLFTUNET

HORTEN

icon

Prosjekt

Leilighetskompleks

icon

Byggeår

Bygging pågår

icon

Tiltakshaver

Goftunet AS

icon

Status

Detaljprosjektering

icon

Størrelse

3 500 m²

icon

Boenheter

30

Regulering

Skisse

Prosjektering

Søknad

Detaljprosjektering

Visualiseringer

Salgsmaterialer

Golftunet er planlagt som et leilighetskompleks med garasjeanlegg, næringsenhet/butikk samt restaurant med bar og eventuell svømmebasseng for beboerne og besøkende.

Det arkitektoniske utforming tar hensikt til det eksisterende bebyggelse i form og uttrykk. Låveformen skal være en videreutvikling av den eksisterende låvebebyggelse i område.

Landskapet skal flyte gjennom bygningene slik at frontalfasaden vil få mindre dominerende fjernvirkning en den eksisterende bebyggelse.