1

Industriområdet

Barkåker

icon

Prosjekt

IT Kontorbygg

icon

Byggeår

icon

Tiltakshaver

Holmestrand Utvikling AS

icon

Status

icon

Størrelse

1200 m²

icon

Boenheter

Skisse

Konsept

Foreslått tomt ligger i Wirgenes vei 13 ved Barkåker industriområde, sentral beliggenhet i Vestfold og med kort vei til motorvei E-18. Beliggenheten har meget gode avstander til alle byer i Vestfold.

Det nye bygget vil være godt synlig i landskapet og for trafikken ved veikrysset av fylkesvei 308/605 ved siden av E 18. (avkjøring Gulli)

Denne sentrale plasseringen av bygget gjør tilgjengeligheten for både ansatte og besøkende meget attraktiv. For de som ønsker å komme med buss er det busstasjon eller togstasjon i nærheten.

Omgivelsen av selve industriområdet er preget av god kvalitet både ved den interne veikommunikasjon og den arkitektoniske kvalitet. Det vil være et godt sted for ansatte, med utpreget solforhold i luftige omgivelser. Landskapet rundt bygget vil være synlig gjennom hele bygget og danne et «godt sted å være «for alle.

Det nye bygget vil være løftet fra bakken av en stor del av bygningsmassen, slik at parkering kan plasseres under. (Se plantegninger)

Det eksisterende bygg vil blir oppgradert men er adskilt fra det nye prosjekt.

Det er forslått et bygg som oppfyller TEK 15 krav. Energiforsyning skal skje via egen produksjon av solarenergi og andre miljøvennlige tiltak. Bygget representerer et meget moderne bygg som er bærekraftig i henhold til energibruk og miljø.

Adgang til det nye bygg skjer via en glassmidtfløy som er plassert mellom det nye og det gamle bygg med trapp/heis funksjoner. (Se Plan 1. etg.)

I andre etasje møtes det resepsjon og venteareal. Videre fordeles i 2. etasje kontorplasser og møterommene over en del åpen landskap og faste cellekontorer.

Glassfasader for cellekontorer gjør at naturlig lys slippes gjennom bygget. Utelandskap skal være bevisst en del av arbeidsplassen.

Selve bygningen er konsipert med gode lysforhold og romhøyde. (Se snittegning)

Kontorene og møterommene gir store mulighet for fleksibilitet. Inndeling av rommene kan varieres med fleksible vegger og åpner for landskap eller lukkede rom.

Sollyset strømmer gjennom bygget både innenfra, gjennom en lysgård som er tilgjengelig for de ansatte og store vindusoverflater i fasaden. Dette fellesområdet har både en funksjon som sørger for at ansatte trives på arbeidsplassen og får en naturlig møteplass for sosialisering, samt gir gode lyskvaliteter internt. Transparens vil øke for hele bygget. Det er mulig, dersom det er ønsket, å ha et glasstak over gården.

Vinduer er tenkt å strekke seg fra gulv til tak med mulighet for åpningsfeltene. Utover den beskrevne hovedfasaden er det tenkt å sette ytterligere et fasadesjikt til. Denne andre fasaden (doppelfasade) har både en estetisk og energetisk effekt.

Bygget skal stå i sin helhet fram som et moderne kvalitetsbygg både ute og inne med høy kvalitet av arkitekturen.