1

KONTORKONSEPT

SANDEFJORD

icon

Prosjekt

Kontor

icon

Byggeår

(2018)

icon

Tiltakshaver

Privat

icon

Status

Konseptfase

icon

Størrelse

icon

Boenheter

Skisse

Mulighetsstudie

Konsept

Visualiseringer

Mulighetsstudie – utvikling av næringstomt i Sandefjord. Design og utarbeidelse av konseptskisse med 3D visualiseringer.