1

RØRESTRAND PARK

HORTEN

icon

Prosjekt

Leilighetskompleks

icon

Byggeår

Salg

icon

Tiltakshaver

Rørestrand Eiendom AS

icon

Status

Detaljprosjektering pågår

icon

Størrelse

6 900 m² BRA

icon

Boenheter

44

Regulering

Skisse

Prosjektering

Søknad

Detaljprosjektering

Visualiseringer

Nettside

Boliger med fantastisk nærhet til sjøen og utsikt til denne. Rørestrand Park tilbyr deg et liv i et naturskjønt område med mange fasiliteter i nærheten. Nå trenger du ikke lenger å velge mellom natur og høy livskvalitet.

Bygningene er plassert i to rekker langs skogen og kysten ca. 150-250 m fra vannet. Det er planlagt inntil 9 boenheter per bygg. Form og avstand på byggene minner om villabebyggelse, med et følsomt forhold til omgivelsene. Det åpne rommet fra Oslofjorden strekker seg over stranden, gjennom skogen inn til boligfeltet. Landskapet flyter gjennom siktaksene i det lett skrånede terrenget gjennom skogen mot sjøen. Avstanden mellom byggene er holdt slik at nærhet til sjøen alltid er følbar. Leilighetene ligger usjenert til for hverandre.

Det er planlagt inntil 4 leiligheter per etasje i de nederste etasjene. Videre er planlagt en tilbaketrukket 3.etasje på toppen. Denne etasjen er tenkt bygd i trepanel for å redusere den vertikale effekten. Pussoverflatene som kun er i de to første etasjene gir byggene et solid inntrykk. De miljøvennlige materialene og energibeviste klimaveggene understreker dette. Takets form gir et lett inntrykk mot omgivelsene slik at arkitekturen forblir ydmyk mot landskapet.

Det er planlagt parkeringskjeller tilknyttet byggene. Dette fører til at randsonen holdes mest mulig bilfritt. Man søker å holde dens sårbarhet og karakter mest mulig uforstyrret.

Man kan oppleve både solnedgang og soloppgang i leilighetene. Dette understrekes ved at alle leilighetene har dels sjøutsikt og kveldssol. Leilighetene har fått store balkonger, og enkelte har fått 2 stykker for å få mest mulig effekt ut av solens gang gjennom årstidene.

Det er lagt vekt på tilgjengelighet for både barn og eldre. Med nærhet til lekeplasser og gode turstier i området, danner arkitekturen og landskapet en helhet. De gode sykkel- og gangavstandene inn til Horten sentrum er med på å skape attraktivitet til området. Det vil gi en positiv effekt til et kulturelt og levende bysentrum.

Les mer om prosjekt… Rørestrand Park – klikk her!