1

SLETTERØDÅSEN

NYKIRKE

icon

Prosjekt

Boliger

icon

Byggeår

icon

Tiltakshaver

Sletterødåsen Boligutvikling AS

icon

Status

Rammesøknad

icon

Størrelse

icon

Boenheter

Regulering
Skisse
Prosjektering
Visualiseringer

Konsept for tomannsboliger og firmansboliger i nytt boligfelt på Nykirke.