1

SOLNES BRYGGE

MELSOMVIK

icon

Prosjekt

Leilighetskompleks

icon

Byggeår

Salg

icon

Tiltakshaver

Solnes Eiendom AS

icon

Status

Rammetillatelse

icon

Størrelse

7 700 m² BTA

icon

Boenheter

Skisse

Prosjektering

Søknad

Visualiseringer

Salgsmaterialer

Nettside

ELEMENTER SOM LUFT, LYS OG VANN GIR DENNE ARKITEKTUREN EN UNIK BOKVALITET.
Den nye planlagte bebyggelsen ligger i et østvendt skrånende terreng, som var tidligere preget av industribygninger mot sjøen. Området er svært verdifullt med tilknytting til sjø og vann for allmenheten. Eksisterende eiendommer er fra slutten av 1890-tallet. Marinevirksomhet i perioden 1900-1960 og industriell virksomhet fram til i dag har preget kystlandskapets egenart i området med store bygg. Industriell virksomhet og småhusbebyggelse har dominert området. Den arkitektoniske utformingen av de planlagte bygg tar vare på disse vesentlige karaktertrekkene.
Som det framgår av visualiseringer er de fleste leiligheter prosjektert som gjennomgående. Leilighetene har dermed to sider med balkonger. Dette er mulig p.g.a. de sentralplasserte heis -og trappesjaktene og med det formål å få maksimalt lys inn i leilighetene, for både morgen – og kveldssol. Boligkvaliteten kunne dermed økes betydelig.
Ser man hele ensemblet (sett fra Melsomvik), virker bebyggelsen velbalansert i forhold til kystlinjen mot vest. Blokk A reproduserer de minnene som er lagt til grunn fra den tidligere store hallen. Bevegelsen av fasaden er i retning sjøen. Transparens er også et brukbart begrep for å beskrive den prosjekterte kvaliteten, slik at solforholdene har vært et vesentlig element for utforming og plassering.
Denne tilgjengeligheten og de relativ store avstandene mellom bygningene gir en positiv effekt for hver enkelt leilighet, slik at den reelle nærheten til sjøen trekkes følbart inn. Helhetskonseptet gir både et sjenerøst offentlig tilgjengelig byggeareal og et solfylt offentlig tilgjengelig areal for gående langs brygga mot den offentlige stranden i sør.
Det fins ikke mange steder med en slik karakter.