1

Storgata 47-49

Horten

icon

Prosjekt

Boligblokk med næringsdel

icon

Byggeår

2019

icon

Tiltakshaver

Storgata Eiendom AS

icon

Status

Midlertidig brukstillatelse

icon

Størrelse

2 400 m² BRA

icon

Boenheter

19

Skisse

Prosjektering

Søknad

Detaljprosjektering

Visualiseringer

Storgata 47 – 49 og Åsgata 1-3

Fem-etasjes bygg med tilbaketrukket toppetasje mot Storgata og to lavblokker i to etasjer langs Åsgata. Hele prosjektet har en felles parkeringskjeller i bakgården som ligger under bakken. Lokket/taket til parkeringsgarasjen skal brukes til felles opphold og lek.

Bygget langs Storgata har i 1.etasje en næringsdel og i 2.-5.etasje leiligheter med et sentralt trappehus og adkomst fra Storgata og bakgården.

De eksisterende omgivelsene er en eklektisk blanding (stilblanding).

Det finnes ikke en stilrent dominerende faktor i denne delen av Storgata. Både flatt tak, saltak og materialbruk er forskjellig. Det er ikke mulig å definere en stilistisk egenart som viser en fellestanke gjennom tiden. Både pseudostilistiske (retro) tilnærminger og moderne, uavhengige stiler fins både i Storgata og Åsgata.

De få konseptuelle forsøk med en tilnærming (saltak, murvegg) til en felles tanke er hverken klart synlig eller holder fast ved kun et enkelt paradigme som sveiser sammen et helhetsinntrykk.

Derfor er det viktig å abstrahere og tolke den nåværende stilistiske situasjonen med dagens arkitekturforståelse.

Materialbruk og farge med plassering av dette i fasaden, er en god nøkkel til en forbedring av gatebildet, men ikke mer.

Foreslått arkitektur er en reell og god videreutvikling av omgivelsene, og vil bidra til en oppgradering av gatebildet med en moderne, arkitektonisk stilbruk og en stabiliserende faktor i et uordnet kvartal.