1

UNI KVARTALET

Konkurranse, Holmestrand

icon

Prosjekt

Leilighetskompleks

icon

Byggeår

Konkurranse 2018

icon

Tiltakshaver

icon

Status

Konkurranse

icon

Størrelse

icon

Boenheter

Skisse

Visualiseringer

Konkurranse – 2. plass

 

KMS Arkitekter AS mener kvartalets nye form og funksjon etablerer og supplerer gode byrom i sentrum. Det karakteristiske preget av det nye komplekset kan beskrives som godt tilpasset de urbane omgivelsene og tar hensyn til både nyere og eldre eksisterende bygningsmasser.

KMS Arkitekter AS har valgt å dele bygningsmassen i to separate bygninger som kun i første etasje er funksjonelt knyttet sammen. En bygning lengst mot Langgaten med 5 etasjer og et høyere bygg med 8 etasjer mot Havnegaten. Sistnevnte bygg er plassert slik at den har en bevisst sensitiv avstand til øvrige eksisterende bygg og fremstår som en mer solitær enhet.
Det er tenkt næringslokaler i første etasje av begge bygg som vender henholdsvis mot Havnegaten og Langgaten. Parkering for leilighetene plasseres mellom disse, med innkjørsel fra Tordenskoldsgate. Det er planlagt takterrasse med felles uteoppholdsareal over parkeringen og delvis på taket til andre etasje mot Tordenskjoldsgate. Det er tenkt via et atrium for allmen publikum å knytte takterrassen mot plassen mellom Kullbodenbygget og den nye næringsdelen. Således oppstår et halvoffentlig byrom mellom havnepromenaden, atriet og det eldre Kullbodenbygget. Rommet er tydelig begrenset av eksisterende bygninger med en forlengelse mot Langgaten gjennom den nye grønne passasjen. Bygningsvolumet trekkes ned mot plassens omkringliggende bygningshøyder med et framskutt parti for å tilpasse arkitekturen de eksisterende bygningsmassene og deres proporsjoner.

Leilighetsbygget mot Havnegaten er tilbaketrukket og står mer singulært i byrommet uten å forstyrre det urbane rom på gatenivå. Å trekke hele bygningsmassen tilbake fra eiendomsgrensen mot Havnegaten har vært et bevisst grep. Dette gir en positiv effekt for hele promenaden mot sjøen og er med på å skape en dynamisk forbindelse mellom bystrukturen og sjøen. Landskapet flyter fra sjøen gjennom havnepromenaden og inn til takterrassen. Dette skaper luft og gode solforhold både for leilighetene og omgivelsene.

Tordenskjoldsgate, som er en eksisterende forbindelse mellom det indre sentrum og kystlinjen, blir mer attraktiv og lysforholdene forbedres betraktelig. Passasjen mellom Langgaten og Havnegaten er ment som et bindeledd. Det er ønsket at opplevelsen av sjøen og havna trekkes inn i den urbane bystrukturen.
Plassen mellom leilighetsbygget og Kullboden er et vesentlig karakteristisk attributt av den nye bebyggelsen. Den er et interaktivt ledd for kommunikasjon mellom Havnegaten og Langgaten og en visuell forlengelse av det åpne rommet fra sjøen og havna. Plassen danner dermed et attraktivt møtested. Den forbinder det gamle med det nye. Med kort avstand til Dr. Graarudsplass er dette et naturlig supplement.

Det nye fasadelivet i Langgata trekkes tilbake, slik at lengden av fasaden virker mindre dominant. Dette skaper et naturlig gatebilde sett fra Backergården mot det nye biblioteket. Samtidig virker den nye fasaden mer ydmyk i forhold til Backergården og det gamle bibliotekets sensitive fasade.

Det nyskapte åpne rommet mellom det nye bygget mot Langgaten og inngangen til kjøpesenteret ligger mer strategisk riktig. Her kommuniserer næringen til både den gamle Backergården, det eksisterende kjøpesenteret og det nye byggets inngangsparti godt sammen. Alle de tre funksjonene danner et nytt lite torv.
I veikrysset Langgaten og Tordensjoldsgate er byggets fasade vinklet med 90 grader for å bevare det eksisterende utrykket som er skapt av nabobebyggelsen vis a vis.