Solid arkitektur som en bærekraftig opplevelse

Arkitekturprosjektering

 • Analyse
 • Konsept
 • Skisse
 • Prosjektering
 • Søknad
 • Digital 3D modell
 • Visualiseringer

Regulering

 • Tomteanalyse
 • Anbefalinger for eiendomsutvikling
 • Programmering
 • Byggeprogram
 • Konsept skisse med visualiseringer
 • Planinnspill
 • Detaljregulering

Detaljprosjektering

 • Detaljprosjektering
 • Oppmåling / Opptegning

 

 

Nettsider – salg og informasjon

Salgsmaterialer

Dronebilder

Kontoret har sentral godkjennelse på følgende områder:

 • Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, Tiltaksklasse 3
 • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, Tiltaksklasse 3
 • Se Godkjenningsbevis